Ho senc, perdona’m, t’estime, gràcies

IMG_8832
Eixida del Sol al Perelló el dia Mundial del Ioga 2018

Hui vull demanar perdó. Vull demanar-te perdó a tu, sí a tu que estás llegint aquestes línies. Hui vull demanar-te perdó des de l’amor no des de la culpa.

Hui vull demanar-vos perdó a cada persona a qui les meues paraules, els meus actes, la meua inconciència i/o la meua energia vos puga haver fet mal en algún moment de la meua vida.

Hui vull demanar-te perdó per cada volta que el meu ego ha parlat en el meu nom i t’ha fet sentir inferior a mi, per cada volta que el meu ego m’ha fet sentir sentir inferiror a tu i per tant t’ha fet sentir superior a mi. Vull demanar-te perdó per cada volta que ens he comparat, per què quan hi ha comparació hi ha diferència i per tant hi ha juí i amb ell distanciació de l’amor incondicional.

Hui vull demanar-te perdó per què ho senc en lo més profund de la meua ànima.

Hui vull demanar-te perdó per què l’he sentit al meu cor i l’he palpat amb les meues llàgrimes.

Hui vull demanar-te perdó perque senc que no hi ha cosa més lliberadora que l’amor. Perdonar-me és perdonar-te, perdonar-nos és acceptar-nos, acceptar-nos és estimar-nos i estimarmar-nos és l’essència de tot.

Ho senc, perdona’m, t’estime, gràcies

Hui vull demanar perdó per cada volta que he ansiat el que no tenia i no he valorat el que si que era. Vull demanar-te perdó per cada volta que he ansiat el que no tenies i no he valorat el que ja eres.

Hui vull demanar perdó per cada crit, per cada volta que he parlat malament a algú. Ho senc, perdona’m, t’estime, gràcies.

Hui vull demanar perdó per les voltes que no he cregut en mi i m’he dit coses dolentes. Hui vull demanar perdó per les voltes que no he cregut en tu i t’he dit coses dolentes.

Hui vull demanar perdó per cada volta que he fugit i no he sabut afrontar les situacions i els conflictes. Hui vull demanar-te perdó si t’he fet connectar amb el sentiment d’abandono i de soletat, hui vull dir-te que estic ací que soc un far i que brille fins l’eternitat per a que hem pugues trobar i connectar amb la teua veritat.

I del perdó passe al gràcies, gràcies per tot.

Ho senc, perdona’m, t’estime, gràcies.

Tot el que està en mi, està en tu. Tot el que jo sane és sana en tu, tot el que jo ordene s’ordena en tu, tot el que tu sanes és sana en mi, tot el que tu ordenes s’ordena en mi. Tots som un.

Ho senc, perdona’m, t’estime, gràcies.

Caterina

PD: gràcies Pau, gràcies mamà, gràcies Elisabet, gràcies Julia, gràcies Madel, gràcies a totes les persones que heu format part de la meua setmana, gràcies per connectar-me amb tots aquests sentiments, emocions. Gràcies per conectar-me amb el perdó del meu cor i el amor incondicional amb més força.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.